LETNÍ KEMPY 2021

https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.

JETY98 má v úmyslu uspořádat v areálu Tomášov u Mikulášovic 14 letních kempů v období

14 - 28/8/2021.

Kempy jsou tematicky a termínově rozděleny takto:

Termíny: 15–20/8 (1–7) - 21–26/8 (8–14)

1. a 8. historické, přírodní a kulturní památky Šluknovska

2. a 9. environmentální aktivity v lužních lesích

3. a 10. německá konverzace v příhraničí

4. a 11. pobyt v přírodě, základy zálesáka

5. a 12. robotika zábavnou formou

6. a 13. ruční tvorba z přírodnin Šluknovska

7. a 14. sportování pod širým nebem

Kempy budou organizovány podle svých nosných zájmových témat. Kromě nich absolvují všichni účastníci kempů společné aktivity, organizované neformálními kamarádskými metodami:

 • spolupráce v kolektivu, podpora slabších a méně výkonných dětí, soudržnost, vedoucí k úspěchu
 • zdravověda a základy 1.pomoci, zásady osobní hygieny
 • úloha vzdělávání pro kvalitní uplatnění v profesním životě
 • správná životospráva a zásady kvalitního životního stylu, nutnost pravidelného pohybu
 • prevence drogové závislosti
 • vlastní táborový oheň
 • nácvik vlastního divadla, písničky, či slovesné tvorby
 • noční orientační hra

Organizační zabezpečení:

 • Každý kemp je veden 2 pracovníky dle čl. 5.7 Výzvy
 • nocleh v chatičkách s vlastním WC, společné sprchy
 • 5x denně strava, vlastní kvalifikovaný kuchař, jídelna
 • vlastní kvalifikovaná zdravotnice, hygienický pracovník
 • pojištění na škodu, způsobenou 3.osobě
 • doprava zajištěna autobusy
 • statutární zástupce žadatele je držitelem certifikátu "Hlavní vedoucí zotavovacích akcí