Část 1 / 3: Kontaktní údaje

Vaše jméno a příjmení
Kontaktní telefon:
Kontaktní telefon do zaměstnání:
E-mailová adresa (pokud ji používáte):
Kontaktní adresa:
Počet dětí vyslaných na tábor:
Jméno a příjmení dítěte:
Rodné číslo dítěte:
Jméno a příjmení 2. dítěte:
Rodné číslo dítěte:
Jméno a příjmení 3. dítěte:
Rodné číslo dítěte:


Dítě můžete přihlásit na tábor vyplněním formuláře nebo zasláním přihlášky na naši adresu poštou. Přihlášku k vytištění naleznete v sekci Ke stažení.