.tabc {font-weight:bold; font-size:12px; font-family:Arial;color:navy;} .slsh { font-weight:bold; font-size:18px; font-family:Arial;color:red;TEXT-ALIGN: center;} img{border:0} .nadpis_obr{margin-top:30px; margin-left:50px}


Vážení přátelé JETYho:

Základní cena pobytu pro tábor 2022 je stanovena na 5.950,- Kč/osoba.
V ceně je zahrnuta doprava do areálu tábora a zpět, připojištění, 5x denně strava, možnost druhé večeře, pitný režim.

Máte možnost použít tyto slevy:

a/ Sleva za úhradu formou daru

Uhradíte-li pobyt dítěte formou daru (nikoli „klasicky“ fakturou či složenkou), získáte při následujícím vyúčtování daně z příjmu slevu ve výši 15-18% ceny poukazu. Je potřeba přiložit pouze darovací smlouvu, jejíž formulář obdržíte při vyplnění přihlášky na tábor nebo na e-mailu prihlasky.jety98@seznam.cz.

Tuto slevu lze kombinovat se všemi ostatními.

b/ Úhrada formou splátek

Úhradu touto formou si prosím sjednejte individuálně zde:

JIŘÍ ŠÁLEK, 773 221 023, jiri.salek@jety98.cz

Tuto slevu nelze kombinovat s žádnými slevami.

c/ Sourozenecká sleva

Přihlásí-li rodič dva a více sourozenců, činí cena 5.500,- Kč/dítě. Pouze pro přímé potomky (syn, dcera).

Tuto slevu nelze kombinovat se slevami ad b/

d/ Množstevní sleva

V roce 2022 bohužel nemůžeme nabídnout slevu za pobyt pro každého, jelikož nemáme žádnou dotační podporu, ale v případě zájmu o množstevní slevu za přihlášku pro více dětí lze domluvit individuálně.

JIŘÍ ŠÁLEK, 773 221 023, jiri.salek@jety98.cz