Vážení přátelé JETYho:

Základní cena pobytu pro tábor 2021 je stanovena na 5.450,- Kč/osoba.
V ceně je zahrnuta doprava do areálu tábora a zpět, připojištění, 5x denně strava, možnost druhé večeře, pitný režim.

Máte možnost použít tyto slevy:

a/ Sleva za úhradu formou daru

Uhradíte-li pobyt dítěte formou daru (nikoli „klasicky“ fakturou či složenkou), získáte při následujícím vyúčtování daně z příjmu slevu ve výši 15-18% ceny poukazu. Je potřeba přiložit pouze darovací smlouvu, jejíž formulář obdržíte při vyplnění přihlášky na tábor nebo na e-mailu prihlasky.jety98@seznam.cz.

Tuto slevu lze kombinovat se všemi ostatními.

b/ Sleva za včasnou úhradu

Přihláška a úhrada do: Sleva (%) Sleva (Kč)
31.05.2021 1.500,-

Tuto slevu nelze kombinovat se slevami ad d/

c/ Úhrada formou splátek

Úhradu touto formou si prosím sjednejte individuálně zde:

JIŘÍ ŠÁLEK, 773 221 023, jiri.salek@jety98.cz

Tuto slevu nelze kombinovat s žádnými slevami.

d/ Sourozenecká sleva

Přihlásí-li rodič dva a více sourozenců, činí cena 5.100,- Kč/dítě. Pouze pro přímé potomky (syn, dcera).

Tuto slevu nelze kombinovat se slevami ad b/