Základní cena pobytu je stanovena na 4.800,- Kč / osoba. V této ceně je zahrnuta doprava do areálu tábor a zpět, připojištění, 5x denně strava, možnost druhé večeře, pitný režim.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU JE MOŽNÉ CENU POUKAZU PONÍŽIT NEBO ZJEMNIT JEDNÍM Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZPŮSOBŮ:

a/ Sleva za úhradu formou daru

Uhradíte-li pobyt dítěte formou daru (nikoli „klasicky“ fakturou či složenkou), získáte při následujícím vyúčtování daně z příjmu slevu ve výši 15-18% ceny poukazu. Je potřeba přiložit pouze darovací smlouvu, jejíž formulář obdržíte při vyplnění přihlášky na tábor nebo na e-mailu prihlasky.jety98@seznam.cz.

b/ Sleva za včasnou úhradu

Přihláška a úhrada do:Sleva (%)Sleva (Kč)
31. 12. 10 480,-
28. 2. 5 240,-

c/ Úhrada formou splátek

Úhradu touto formou si prosím sjednejte individuálně zde:

JIŘÍ ŠÁLEK, 773 221 023, jiri.salek@jety98.cz

d/ Sourozenecká sleva

Přihlásí-li rodič dva a více sourozenců, činí cena 4450 za dítě. Pouze pro přímé potomky (syn, dcera).